Schema de calcul a opțiunii


Sinteză I Reforma din a politicii agricole comune a introdus o nouă schemă de plată de bază pentru fermieri, care este aplicată în 18 state membre 1.

Pentru a realiza un tabel se utilizează opțiunile din meniul Table Tabel de pe fila Insert Inserare în unul dintre următoarele moduri: se conturează structura acestuia numărul de rânduri și coloane selectând în meniu structura dorită, precum în imaginea alăturată; se inserează, specificând numărul de rânduri și coloane, cu ajutorul opțiunii Insert Table Inserare tabel ; se desenează utilizând instrumentul Draw Table Desenare tabel ; se poate importa dintr-o foaie de calcul Excel cu ajutorul opțiunii Excel SpreadSheet Foaie de calcul Excel. Aplicația permite formatarea tabelului cu ajutorul opțiunilor existente pe două file de lucru: Layout Aspect și Design Proiectareprezentate în schemele următoare: La intersecția unui rând și a unei coloane se găsește celula. Opțiunile de pe cele două file de lucru se vor aplica întotdeauna la zona din tabel selectată.

Ca și predecesoarea sa — schema de plată unică —, schema de plată de bază urmărește să ofere sprijin pentru venitul de bază al fermierilor și să contribuie astfel la producția viabilă de produse alimentare în UE, fără să influențeze deciziile luate în ceea ce privește producția.

Debursând anual plăți în cuantum de aproximativ 18 miliarde de euro unui număr de circa schema de calcul a opțiunii milioane de fermieri, ea constituie sistemul de sprijin cel mai important pentru venitul fermierilor din UE. II Întrebarea principală de audit la care a urmărit să răspundă Curtea în prezentul raport este dacă Comisia și statele membre au reușit să direcționeze schema de plată de bază pe calea cea bună.

Concluzia Curții este că schema se află pe calea cea bună pe plan operațional, dar că impactul său asupra simplificării, a direcționării ajutorului și a convergenței nivelurilor de ajutor este unul limitat. III Introducerea schemei de plată de bază a presupus eforturi substanțiale din partea autorităților naționale, dar sistemele de control din statele membre vizitate au atenuat în mare măsură riscul de erori la calculul și alocarea drepturilor la plată.

Vă mulțumim pentru feedback!

Plățile aferente din cadrul schemei nu au fost, în general, afectate de un nivel semnificativ de eroare. Cu toate acestea, înîn unele cazuri, valorile drepturilor la plată erau încă inexacte, erau calculate doar cu titlu provizoriu sau erau bazate pe estimări, iar unele agenții de plăți care au fost vizitate de Curte întâmpinau dificultăți deosebite.

IV Comisia a furnizat statelor membre orientări detaliate în cadrul acestui proces. În pofida clarificărilor oferite, statele schema de calcul a opțiunii nu au interpretat întotdeauna în mod consecvent regulile specifice de calcul și nu au furnizat Comisiei toate informațiile de monitorizare. Per ansamblu, auditurile efectuate de Comisie au permis obținerea unor rezultate bune, dar aceasta ar fi putut să fie mai exigentă cu organismele de certificare.

Au fost utile aceste informații?

V Unul dintre principiile directoare ale reformei din a PAC era simplificarea. Normele complexe ale UE referitoare la schema de plată de bază și la suprafețele eligibile prevedeau numeroase opțiuni și excepții pentru punerea în aplicare a schemei.

Regulile de calcul și opțiunile alese de statele membre nu telegrama eu btc mining mining favorizat întotdeauna simplificarea, ci au sporit în unele cazuri complexitatea, au antrenat creșterea sarcinii administrative pentru autoritățile naționale și au permis anumitor fermieri să realizeze profituri neașteptate.

Utilizarea acestei liste a fost doar parțial eficace, putea antrena un tratament diferit al unor solicitanți aflați în situații similare și constituia o sarcină administrativă semnificativă pentru agențiile de plăți.

VII De asemenea, reforma a extins categoriile de teren pentru care se plătește sprijin și a dat statelor membre posibilitatea de a lua măsuri pentru reducerea riscului de cereri speculative. În încercarea de a direcționa mai bine sprijinul către terenurile agricole, ea a creat însă probleme dificile legate de punerea în aplicare.

Mai puțin Inserarea unei diagrame Excel într-un document Word Cea mai simplă modalitate de a insera o diagramă dintr-o foaie de calcul Excel în documentul Word este să utilizați comenzile Copiere și lipire. Puteți să modificați diagrama, să o actualizați și să o reproiectați fără a ieși niciodată din Word. Dacă modificați datele din Excel, puteți reîmprospăta automat diagrama în Word. Notă: Diagrama este legată la foaia de calcul Excel inițială. Dacă datele din foaia de calcul se modifică, diagrama se actualizează automat.

VIII Reforma din a reprezentat un pas înainte în direcția unor niveluri mai uniformizate ale sprijinului pe hectar. Ca regulă generală, reforma prevedea că toate drepturile la plată activate în într-un stat membru sau într-o regiune ar trebui să aibă o valoare unitară uniformă, dar doar șase dintre cele 18 state membre au ales această opțiune schema de calcul a opțiunii întregul lor teritoriu sau pentru o mare parte a acestuia, iar un al șaptelea stat urma să uniformizeze valoarea drepturilor la plată până în Celelalte state membre au avut posibilitatea, cu titlu de derogare, de a ține seama de factori istorici la calcularea valorii drepturilor la plată pe care fermierii ar trebui să le aibă în Opțiunile alese de statele membre au avut un impact semnificativ asupra gradului de redistribuire a sprijinului, iar fermierii au putut, în anumite cazuri, să mențină niveluri deosebit de ridicate de sprijin care decurgeau din nivelurile anterioare ale subvențiilor.

IX Fiind bazat în esență pe suprafață, sprijinul schema de calcul a opțiunii partea schemei de plată de bază tinde să favorizeze exploatațiile de dimensiuni mai mari. Din cauza modului în care este concepută schema, Comisia preconizează că reforma din a PAC va antrena o creștere a capitalizării sprijinului în prețurile schema de calcul a opțiunii, lucru care este în profitul proprietarilor de terenuri agricole.

câștiguri pe lecții video pe Internet

X Sprijinul din partea schemei de plată de bază constituie o sursă semnificativă de venit pentru mulți fermieri, dar prezintă o serie de limitări inerente. El nu ține cont de condițiile de piață, de utilizarea terenurilor agricole sau de circumstanțele individuale ale exploatației și nu se bazează pe o analiză a situației globale a veniturilor fermierilor.

XI Obiectivul urmărit prin tratat de a se asigura un nivel de trai echitabil pentru fermieri și obiectivele generale ale PAC referitoare la producția viabilă de produse alimentare și la veniturile fermierilor nu au fost încă transpuse în mod clar în ținte măsurabile și nu există schema de calcul a opțiunii nivel de referință în raport cu care să se poată evalua rezultatele obținute.

XII În ceea ce privește actuala schemă de plată de bază, în vigoare până la sfârșitul anuluiCurtea formulează o serie de recomandări adresate Comisiei în ceea ce privește calculul și alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază, abordând aspecte precum punerea adecvată în aplicare a controalelor-cheie ale agențiilor de plăți, sistemele instituite de Comisie pentru difuzarea informațiilor în rândul statelor membre și rolul organismelor de certificare.

XIII În ceea ce privește elaborarea propunerilor Comisiei pentru următoarea perioadă de programare, Curtea recomandă acesteia să schema de calcul a opțiunii factorii care au o influență asupra veniturilor pentru toate grupurile de fermieri, nevoile lor în materie de sprijin pentru venit și valoarea bunurilor publice pe care le furnizează aceștia, precum și să coreleze, de la bun început, măsurile propuse cu obiective operaționale adecvate și cu niveluri de referință în raport cu care să poată fi comparată performanța sprijinului.

tip de opțiune

Introducere 01 Creșterea productivității agriculturii și asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru fermieri constituie obiective-cheie ale tratatului și o preocupare majoră a politicii agricole comune PAC 2.

Înainte dePAC s-a axat pe sprijinirea prețurilor garantate prețurile de intervenție pentru produsele agricole, lucru care a dus la o supraproducție considerabilă și la o creștere disproporționată a cheltuielilor UE. Prin reforma din a PAC, s-au redus prețurile de intervenție pentru cereale și pentru carnea de vită, iar exploatațiile de dimensiuni mai mari au fost obligate să retragă o parte din terenuri din producția agricolă.

Nivelul global al cheltuielilor era supus unor plafoane sectoriale, stabilite pe regiuni sau pe state membre. Pe măsură ce ajutoarele acordate pentru diverse sectoare agricole au fost integrate pe rând în SPU, acesta a devenit cel mai important sistem de sprijin pentru venitul fermierilor.

exercițiul de opțiune în bani

Curtea a constatat, de asemenea, că SPU conținea erori de calcul și deficiențe la nivelul controlului intern în statele membre și a recomandat agențiilor de plăți să corecteze erorile și să adopte proceduri clare în care să includă verificări eficace cu privire la fiabilitatea datelor pe baza cărora se efectuează calculele și la corectitudinea drepturilor la plată 4.

Reforma a introdus o structură nouă de plăți directe în favoarea fermierilor, acestea incluzând schema de plată de bază 6care este accesibilă și statelor membre care au introdus SAPS, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu 7 și sprijinul în favoarea tinerilor fermieri 8.

În plus, statele membre pot să recurgă la o serie de opțiuni preconizate să asigure o mai bună direcționare a sprijinului către fermierii din sectoare sau din regiuni care se confruntă cu dificultăți economice sau către exploatațiile agricole de dimensiuni mai mici.

Ea reprezintă sistemul de sprijin direct al UE pentru fermieri cu cel mai mare volum de fonduri, costul său, finanțat integral din bugetul UE, ridicându-se la circa 18 miliarde de euro pe an.

  • Расположение глаз в вершинах равностороннего треугольника -- как и у парящего робота -- никак не могло быть простым совпадением.
  • Cum să începi să câștigi bani de pe Internet de la zero
  • Raportul special nr. 10/ Schema de plată de bază în favoarea fermierilor

Înaproximativ 4 milioane de exploatații din cadrul UE au beneficiat de sprijin în cadrul schemei de plată de bază. Pe baza deciziilor statelor membre cu privire la modul de repartizare a plafonului bugetar național între diversele scheme de sprijin direct, Comisia calculează sumele disponibile în fiecare an pentru sprijinul din cadrul acestei scheme, ceea ce asigură faptul că fermierilor li se poate pune la dispoziție o parte cât mai mare din bugetul disponibil În consecință, ponderea sprijinului debursat prin această schemă din totalul plăților directe efectuate de UE poate varia semnificativ de la un stat membru la altul a se vedea figura 1.

Figura 1 Ponderea schema de calcul a opțiunii debursat în cadrul schemei de plată de bază din plățile directe efectuate de UE pentru fiecare stat membru în Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Ca și predecesoarea sa — schema de plată unică —, schema de plată de bază urmărește să ofere sprijin pentru venitul de bază al fermierilor, fără să influențeze deciziile luate în ceea ce privește producția Aceasta ar trebui să ofere o plasă de siguranță pentru fermieri, confruntați cu o mare volatilitate a prețurilor de pe piață pentru produsele lor, contribuind astfel la stabilizarea veniturilor lor și permițându-le totodată să ia decizii de producție în funcție de cererea de pe piață.

strategii speculative cu opțiuni

Fiind o schemă de sprijin decuplat, schema de plată de bază este independentă de producția agricolă și, prin urmare, este conformă cu acordurile comerciale internaționale În consecință, unul dintre efectele sprijinului este că el contribuie la conservarea potențialului de producție agricolă al UE, evitându-se astfel abandonarea terenurilor. Exploatațiile care primesc sprijin trebuie să respecte anumite standarde minime de întreținere pentru a garanta bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor și trebuie să îndeplinească anumite obligații în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor și bunăstarea animalelor ecocondiționalitate.

Schema de calcul a opțiunii ar trebui să contribuie la realizarea altor obiective generale ale PAC legate de utilizarea terenurilor, cum ar fi protecția solului, biodiversitatea și atenuarea schimbărilor climatice.

Inserarea unei diagrame dintr-o foaie de calcul Excel în Word

În principiu, terenurile eligibile cuprind toate terenurile arabile, pajiștile permanente și terenurile destinate culturilor permanente. Valoarea totală maximă schema de calcul a opțiunii tuturor drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază dintr-o anumită regiune sau dintr-un stat membru trebuie să se situeze în limita unui plafon bugetar fix.

Prin urmare, o alocare incorectă a drepturilor în cadrul schemei de plată de bază ca valoare sau ca număr afectează corectitudinea plăților și în cadrul altor scheme de sprijin direct. Statele membre aveau dreptul să adopte norme mai stricte, fie adăugând alte întreprinderi pe listă, fie excluzând, de manieră generală, toate persoanele ale căror activități agricole reprezentau numai o parte neglijabilă din ansamblul activităților lor economice sau al căror obiect principal de activitate nu consta în desfășurarea de activități agricole.

În schema de calcul a opțiunii, nivelul individual de sprijin per hectar putea astfel varia semnificativ de la un fermier la altul, în funcție de nivelul ajutorului acordat în trecut Pentru a se evita consecințele tactica opțiunilor binare timp de 60 de secunde perturbatoare pentru fermieri, statele membre aveau posibilitatea de a păstra o componentă istorică în valoarea drepturilor la plată și după Aceasta înseamnă că valoarea plăților istorice vărsate fermierilor în cadrul schemelor anterioare de sprijin cuplat va continua să se reflecte în valorile drepturilor la plată din cadrul schemei de plată de bază până la o viitoare reformă a PAC.

Cu toate acestea, așa cum se arată la punctul 67 din prezentul raport, impactul acestor divergențe se va reduce de-a lungul timpului până în Calculul și alocarea drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază 17 Statele membre au trebuit să stabilească, îndrepturile la plată în cadrul schemei de plată de bază și să le aloce fermierilor. În plus, statele au trebuit să pună deoparte, într-o rezervă națională, o anumită sumă din bugetul disponibil, în vederea alocării de drepturi la plată pentru tineri fermieri, pentru fermieri care își încep activitatea agricolă sau pentru fermieri aflați în situații specifice Valoarea drepturilor depindea de modelul specific pe care statul membru sau regiunea îl alesese pentru punerea în aplicare a schemei.

În cazul în care statele membre aplicau deja, înun model bazat pe rată forfetară pentru schema schema de calcul a opțiunii plată de bază, toți fermierii dintr-o regiune dată primeau drepturi cu schema de calcul a opțiunii valoare unitară pe hectar a se vedea figura 3.

Conceptul de eficiență a activității

Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Pentru a evita complexitatea, statele membre care aplicaseră SPU pe bază regională puteau să mențină drepturile la plată existente în cadrul SPU, care au devenit drepturi în cadrul schemei de plată de bază Rolul Comisiei și al statelor membre în introducerea schemei de plată de bază 21 Comisiei și statelor membre le revine în comun răspunderea pentru gestionarea schemei de plată de bază și a altor scheme de plăți directe.

Curs8DecPartea3

Comisia deține însă responsabilitatea finală pentru execuția bugetului Prin urmare, ea a trebuit să se asigure că schema de plată de bază a fost pusă în aplicare în mod corect prin intermediul unor acte delegate adecvate, prin monitorizarea gestionării schemei în statele membre și prin efectuarea de audituri de conformitate cu privire la sistemele de control utilizate pentru administrarea schemei.

În cazul în care punerea în aplicare la nivel național nu respectă cadrul juridic al UE, Comisia poate să aplice corecții financiare. Ele trebuiau, de asemenea, să se asigure că agențiile de plăți acreditate vărsau ulterior către fermieri sumele aferente sprijinului din cadrul acestei scheme.

semnal de tranzacționare pentru opțiuni binare

În acest scop, autoritățile naționale aveau obligația de a schema de calcul a opțiunii Sistemul integrat de administrare și control IACS pentru a se asigura că plățile erau corecte și că se preveneau neregulile. Utilizând informații fiabile cu privire la suprafețele agricole și un sistem de verificări încrucișate automate, IACS ar trebui, de asemenea, să ajute fermierii să întocmească declarații corecte și, astfel, să permită identificarea în mod eficient a eventualelor nereguli.

În plus, exista obligația ca un organism național independent de certificare să auditeze legalitatea distribuitor online de câștiguri online regularitatea tuturor cheltuielilor UE pe care le debursau agențiile de plăți. În figura 5 sunt ilustrate rolurile Comisiei și ale statelor membre în procesul de punere în aplicare a schemei de plată de bază.

Introducere

Figura 5 Rolurile Comisiei și ale statelor membre în procesul de punere în aplicare a schemei de plată de bază Sursa: Curtea de Conturi Europeană. Sfera și abordarea auditului 23 Auditul a avut drept obiectiv să stabilească dacă, înComisia și statele membre au introdus schema de plată de bază în conformitate cu cadrul juridic al UE și cu obiectivele PAC.

În acest context, Curtea a examinat, de asemenea, caracteristicile care decurg din concepția acestei scheme ca sistem care oferă fermierilor sprijin decuplat pentru venit.

Reduceri contractuale Acest grup de reduceri ar trebui să motiveze clientul să îndeplinească condițiile contractuale benefice pentru companie. Reducerile contractuale se pot baza pe data scadenței, un anumit tip de plată sau monedă, achiziționarea unei anumite linii de produse etc. Pentru a stabili condițiile de plată, moneda de plată și tipul de mijloc de plată, evaluarea economică poate fi dobânda bancară, costurile de conversie și serviciile bancare, iar pentru linie și grad - costurile înghețării fondului de rulment și a altor beneficii dintr-un ordin complex. Astfel, compania stabilește condiții pentru client, a căror îndeplinire este interesantă pentru client și benefică pentru companie. În schimb, este posibil să se stabilească majorări în termeni care sunt dezavantajoși pentru companie.

Astfel, Curtea a căutat să răspundă la următoarea întrebare principală de audit: Schema de plată de bază în favoarea fermierilor — au reușit Comisia și statele membre să o direcționeze pe calea cea bună? Acolo unde a fost pertinent, rezultatele sondajului au fost utilizate de Curte în raportul său; vizite efectuate la Comisia Europeană — Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală — și în șase state membre [Germania Saxonia InferioarăGrecia, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit Anglia și Scoția ], care schema de calcul a opțiunii fost selectate în funcție de cota care le revenea din bugetul UE disponibil pentru schema de plată de bază și de modelul specific pentru care optaseră în vederea punerii în aplicare a schemei.

În cursul acestor vizite, s-au purtat discuții, s-au analizat proceduri și date și s-au examinat diverse documente relevante; auditul unui eșantion de de dosare referitoare la drepturile la plată ale fermierilor pentru anul de cerere Dosarele au fost selectate parțial în mod aleatoriu, parțial pe baza unei analize a riscurilor, schema de calcul a opțiunii lor urmărind să examineze calculul drepturilor în cadrul schemei de plată de bază și controalele-cheie care erau aplicate.

Curtea a ținut seama, în plus, de rezultatele activităților sale de audit desfășurate în vederea declarației de asigurare pentru exercițiul

cum se utilizează nivelurile Fibonacci în opțiuni binare